Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία με το δίκτυο WorldDab και το European Broadcasting Union (EBU) διοργάνωσε την Τετάρτη 21 Μαρτίου ημερίδα με θέμα το Ψηφιακό Ραδιόφωνο και τίτλο “The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+”. Τα ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήθηκαν από εκπροσώπους χωρών της ΕΕ που έχουν την […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε συνεργασία με το δίκτυο WorldDab και το European Broadcasting Union (EBU) , διοργανώνει ημερίδα με θέμα το Ψηφιακό Ραδιόφωνο και τίτλο “The Future of Broadcast Radio in Europe with DAB+”

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γιώργος Φλωρεντής χαιρέτισε ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και νέα μέσα: Δυνατότητες και περιορισμοί για το παιδί και τον πολίτη». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.    

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα »Δημόσιες συμβάσεις έργων στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών με μεθοδολογία Agile: Προκλήσεις και Προοπτικές» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ.Στέλιου Ράλλη και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων.  

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με την υποστήριξη της Expertise France η οποία παρέχει τεχνική βοήθεια στη χώρα μας  εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, διοργάνωσαν την Τρίτη 4 Ιουλίου 207 ημερίδα με θέμα : «Ιδρύοντας Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις […]

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΧΩ και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας πραγματοποίησαν ημερίδα με αφορμή την συμπλήρωση 40 ετών έκδοσης της εφημερίδας “Ηχούς”, στις 27 Απριλίου 2017, στο κέντρο τύπου της ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Προβλήθηκε χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Συντονιστής στο πρώτο πάνελ με θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Κοινοτική Δομή της Ομογένειας […]

Διαβάστε περισσότερα

«Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 η επιδίωξη για την έμφυλη ισότητα περιλαμβάνει ταυτόχρονα την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και την εφαρμογή ειδικών μέτρων ή και θετικών δράσεων για την πρόληψη, εξάλειψη και θεραπεία των έμφυλων ανισοτήτων», τονίστηκε, μεταξύ άλλων, στην Hμερίδα της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων […]

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με θέμα: «Η Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη: Προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος» διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο (ΕΕΜΔΕΔ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ), διοργανώνει στις 16 Δεκεμβρίου 2016, στο κέντρο τύπου της ΓΓΕΕ επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη: Προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος». Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας Ψηφιακού Πολίτη, στόχος […]

Διαβάστε περισσότερα