Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γιώργος Φλωρεντής χαιρέτισε ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και νέα μέσα: Δυνατότητες και περιορισμοί για το παιδί και τον πολίτη». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.    

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. – κ. Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής : «Πώς […]

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. – κ. Διονύσης Τσακνής, Πρόεδρος Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης : » […]

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, οργάνωσε εκδήλωση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στις 13.12.2016, με τίτλο «Παίζω Τίμια: Οι Νέοι αλλάζουν το παιχνίδι», αφιερωμένη στο ρόλο της Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. – Μαρία Πατέλου, Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, Γενική Γραμματεία για την […]

Διαβάστε περισσότερα