Σε τι είδους ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε;

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη: Προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος» διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στον άνθρωπο και την κοινωνία.