Ο ΓΓΕΕ Λευτέρης Κρέτσος για το Μητρώο Online Media

Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρης Κρέτσος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε την αξιοποίηση του Μητρώου ως χρήσιμου εργαλείου για τη διάθεση της κρατικής διαφήμισης, σε αντίθεση με μέχρι σήμερα πρακτικές αδιαφάνειας και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, ως μία αναγκαία ρύθμιση ενός χαώδους μέχρι σήμερα μηντιακού τοπίου δεκαετιών. Πρόσθεσε πως το Μητρώο θα συμβάλει στην ανάδειξη και εξυγίανση των εργασιακών σχέσεων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, γνωρίζοντας πόσο πλήττεται ο χώρος σε επίπεδο προσωπικού και σχέσεων εργασίας και αμοιβής.