Οι φυλετικές διακρίσεις και οι συστάσεις των Διεθνών Οργάνων για την Ελλάδα

Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με θέμα: «Η Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».