Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου: Ένας και πλέον αιώνας ιστορίας

Υπό την αιγίδα της ΓΓΕΕ η Ελληνική Κοινότητα Καϊρου, ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων και ο Σύλλογος Ελλήνων Καϊρου, πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα » Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Καϊρου: ‘Ενας και πλέον αιώνας Ιστορίας».