Το ελεγκτικό έργο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατά τη διετία 2015-2016

Απολογισμό έργου για τη διετία 2015-2016 έκανε το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας την 1η Ιουνίου 2017.