Η Deutsche Welle στη δικτατορία

Την Τετάρτη 1η Νοεμβερίου, στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Λόγος και Αντίσταση» για το ρόλο της  Deutsche Welle στη δικτατορία.