Απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση 332 04/01/2016 του Α. Λοβέρδου από τον Υπ Επικρατείας Ν. Παππά

Με τροπολογία στο νόμο αδειοδότησης των Μ.Μ.Ε. («Αδειοδότηση παρόχωv περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης … » ΦΕΚ 133/Α/29.10.2015) καταργήσατε την πλειοψηφία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων συνταγματικώς προβλεπόμενων ανεξάρτητων αρχών και για να μειώσετε την ένταση των διαμαρτυριών ορίσατε προθεσμία δύο μηνών για τη «συμπλήρωση» των ανωτέρω Συμβουλίων. Ήδη, όμως, η προθεσμία αυτή εξαντλείται, δίχως την εκ μέρους σας εκκίνηση της δυσχερούς σχετικής διαδικασίας.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάστε:

α) Πώς θα καλύψετε τη διαφαινόμενη παρατυπία σας με την πάροδο του διμήνου;
β) Πώς θα αποφύγετε να είναι η τήρηση των διαδικασιών εφαρμογής του νόμου (π.χ. 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων) πλήρης κι ουσιαστική κι όχι εκβιαστική;